Usługi transportowe

Jak powinna być przewożona żywność?

Coraz więcej produktów jest w chwili obecnej przewozowych przez samochody ciężarowe lub dostawcze dotyczy to nie tylko surowców czy rozmaitych materiałów, ale także żywności. Szczególnie transport tej ostatniej wymaga spełnienia szeregu z góry określonych warunków. Po pierwsze należy zwrócić uwagę na to a jakich warunkach powinien być przewożony towar. Dotyczy to między innymi tego, czy może on być przewożony luzem, czy też powinien być przewożony w opakowaniach zbiorczych lub jednostkowych. W większości wypadków wynika to z ścisłych zaleceń producenta. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność za to ponosi niejako przewoźnik. W związku z tą odpowiedzialnością kierowca powinien nadzorować także szczegółowo załadunek towaru. Ze swojej strony jest zaś odpowiedzialny za to, aby chłodnia, w której przewozi towary była idealnie czysta oraz aby panował w niej optymalna temperatura. Pomiar ten wykonuje się przy użyciu specjalnego certyfikowanego temperamentu, który jest gwarancją dokładności wykonanego pomiaru.

Copyright @ 2011